Společnost pro manuální terapii dětí a Atlasterapii dle Arlena (ÄMKA)

Halswirbelsaeule

Krční páteř je ve funkci hlavního nosiče hlavy a spojením mezi hlavou a trupem nejpohyblivější a současně i nejcitlivější částí páteře.

Zde se nachází na malém prostoru v těsném sousedství spousta životně důležitých cév, nervových drah, svalů, vazů obratlů a obratlových spojení, stejně jako hustá sít propojení nervových buněk horní páteřní míchy s mozkem. Proto je krční páteř obzvláště citlivá vzhledem na poranění, přetížení a funkční poruchy nejrůznějšího původu.

Nejznámějšími důsledky těchto poruch jsou bolesti hlavy a zátylku, omezení hybnosti, celkové snížení výkonnosti nebo také neurologické symptomy, jako např. závratě, tinitus, poruchy chůze či vizuální a sluchové poruchy.

Roentgenbild HWS

Již dlouho se používá k nemedikamentózní léčbě těchto poruch manuální medicína/chiroterapie či fysioterapie. Vzhledem k anatomickým zvláštnostem krční páteře a její rizikovosti vzhledem k zákrokům jsou však možnosti terapeutického účinku těchto metod omezené. Výjimkou je metoda Atlasterapie dle Arlena.

Atlasterapie dle Arlena přesahuje svou mnohostrannou indikací terapeutické spektrum léčby bolestivých syndromů a rehabilitační medicíny o neurologické a neuropediatrické poruchy. Obzvláště je třeba zdůraznit koncept integrace Atlasterapie dle Arlena do komplexního speciálního vzdělávacího systému ÄMKY – manuální medicína dětí s hybnými poruchami.

Lékařská společnost pro Manuální terapii dětí a Atlasterapii byla založena v roce 1992 jako sdružení manuálně medicínsky vyškolených lékařů . Její členové pocházejí ze 3 velkých škol "Německé společnosti pro manuální medicínu".

Cílem ÄMKA je

  1. Diferenciace a rozvíjení Albertem Arlenem založené metody – Atlasterapie.
  2. Zpracování a popsání vědeckých základů Atlasterapie dle Arlena.
  3. Integrace Atlasterapie do rozsáhlého konceptu manuální léčby dětí s poruchami hybnosti.
  4. Integrace Atlasterapie do rehabilitační medicíny a léčby bolestí.
  5. Publikace vědeckých studií s tématem Atlasterapie dle Arlena a manuální terapie dětí.
  6. Vzdělávání a školení lékařek a lékařů s vědomostmi manuální medicíny v kurzech Atlasterapie a manuální terapie dětí ukončených zkouškou a certifikátem.
  7. Kontrola kvality v rámci pravidelných vzdělávacích akcí.